Arytmia serca: objawy, leczenie

Można dokonać pierwszej poważnej klasyfikacji patologii dotyczących serca, w zależności od tego, czy są one spowodowane zaburzeniami obejmującymi:

 • układu hydraulicznego (tj. różnych naczyń krwionośnych),
 • układu elektrycznego (tj. mechanizmów elektrycznych leżących u podstaw bicia serca).

Arytmia jest stanem spowodowanym wadami układu elektrycznego i objawia się zaburzeniem rytmu lub częstotliwości bicia serca, innymi słowy oznacza serce, które bije

 • zbyt szybko (tachykardia)
 • zbyt wolno (bradykardia),
 • nieregularnie,
 • bez fizjologicznej przyczyny, jak np. uprawianie sportu, co prowadzi do chwilowego zwiększenia częstotliwości uderzeń serca.Arytmia serca

Gdy serce nie bije prawidłowo, nie może skutecznie pompować krwi.

Gdy serce nie pompuje krwi w sposób efektywny, płuca, mózg i wszystkie inne narządy nie mogą funkcjonować prawidłowo, a w najgorszych przypadkach może dojść do ich trwałego uszkodzenia.

Serce i arytmia

Przed zagłębieniem się w temat arytmii, pomocny może być krótki przegląd tego, jak działa mięsień sercowy.

Serce jest najważniejszym mięśniem w organizmie, a każda jego strona ma 2 komory, przedsionek i komorę. Skurcze serca są zsynchronizowane: najpierw kurczą się przedsionki, a następnie komory. Normalny rytm pracy serca wynosi od 60 do 100 uderzeń na minutę (więcej można przeczytać o tym na Medonet).

 • Prawy przedsionek gromadzi krew żylną, która jest bogata w dwutlenek węgla, zebraną z całego organizmu.
 • Prawy przedsionek kurczy się i krew jest pompowana do komory znajdującej się poniżej (prawej komory).
 • Prawa komora serca z kolei kurczy się i krew jest pompowana do płuc, gdzie oddaje dwutlenek węgla, który jest zastępowany przez natchniony tlen.
 • Z płuc bogata w tlen krew jest przepychana do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory serca, która kurcząc się rozprowadza ją po całym organizmie.

Mięśnie serca kurczą się i pompują krew dzięki niewielkiemu impulsowi elektrycznemu pochodzącemu z obszaru wewnątrz serca zwanego węzłem sercowo-przedsionkowym (SA); przy każdym uderzeniu impuls rozpoczyna się w górnej części serca i płynie w dół, lub, w bardziej medycznym ujęciu, z węzła sercowo-przedsionkowego prąd elektryczny przemieszcza się przez włókna serca, które działają jak przewody elektryczne, aż dotrze do innego obszaru w komorach serca zwanego węzłem przedsionkowo-komorowym lub węzłem AV. Z węzła AV prąd elektryczny wędruje do komór serca, powodując ich skurcz.

Czytaj również  Indeks glikemiczny a owoce dla diabetyka

Każdy problem podczas tego procesu może spowodować arytmię. Na przykład w migotaniu przedsionków sygnały elektryczne przepływają przez przedsionek w sposób szybki i nieuporządkowany, powodując drżenie zamiast prawidłowego skurczu.

Arytmia nadkomorowa

Arytmie nadkomorowe są to epizody częstoskurczu, które mają swoje źródło w węźle przedsionkowym lub przedsionkowo-komorowym; wśród różnych rodzajów arytmii nadkomorowych znajdują się: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW).

Migotanie przedsionków (atrial fibrillation)

Migotanie przedsionkówMigotanie przedsionków jest prawdopodobnie najbardziej przerażającą z arytmii, ponieważ powoduje szczególnie szybkie i nieregularne uderzenia przedsionków.

Impuls bicia serca nie pochodzi z węzła zatokowo-przedsionkowego, jak to się normalnie dzieje, ale z obszarów w pobliżu żył płucnych w lewym przedsionku; sygnały nie płyną już normalnie i mogą rozprzestrzeniać się w całym przedsionku w sposób szybki i niezorganizowany.

Ściany przedsionków „fibrylują” i nie kurczą się już synchronicznie, zamiast tego biją chaotycznie i bez regularności, często obejmując również komory.

Największym zagrożeniem jest udar zakrzepowo-zatorowy, czyli tworzenie się skrzepów (skrzeplin) w wyniku zastoju krwi; niebezpieczeństwo pojawia się, gdy trafiają one z powrotem do krwiobiegu, gdzie mogą zatkać tętnicę mózgową (udar), co może prowadzić do powstania skrzepu krwi.

 • tętnicy mózgowej (udar mózgu),
 • jelitowy (zawał jelitowy),
 • nerkowy (zawał nerki)
 • lub skierowane do innych organów.

Komorowe zaburzenia rytmu serca

Arytmie te powstają w dolnych komorach serca, komorach. Mogą one być bardzo niebezpieczne i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Choroba wieńcowa, zawały serca, osłabienie serca i inne zaburzenia są najczęstszą przyczyną.

Jednym z przykładów jest częstoskurcz komorowy, arytmia, która ma swoje źródło w komorach i powoduje przyspieszone bicie serca; może trwać tylko kilka uderzeń lub trwać dłużej (utrwalony częstoskurcz komorowy), przekształcając się w nagły przypadek medyczny, ponieważ serce staje się niezdolne do prawidłowego pompowania krwi; może również przekształcić się w migotanie komór, chaotyczną arytmię, która powoduje niewystarczającą liczbę skurczów komór do pompowania krwi do obiegu.

Czytaj również  Recenzja Insulinex: Opinie z forum - Cena w Polsce - Efekty i Skład

W ciągu kilku minut może dojść do zgonu, o ile nie zostanie użyty defibrylator.

Bradyarytmie

Są to arytmie charakteryzujące się wolniejszym od normalnego rytmem serca; jeśli jest on zbyt niski, krew może nie być w stanie dotrzeć do mózgu, powodując tym samym śmierć danego pacjenta.

U dorosłych, tętno poniżej 60 uderzeń na minutę jest uważane za bradyarytmię, ale niektóre osoby fizjologicznie mają wolną akcję serca (zwłaszcza jeśli są sportowcami) i oczywiście w tych przypadkach nie jest to niebezpieczne i nie powoduje objawów.

Bradyarytmia może być spowodowana przez:

 • zawały serca,
 • schorzenia, które uszkadzają lub modyfikują aktywność elektryczną serca, takie jak leniwa tarczyca lub starzenie się,
 • Zmiana stężenia określonych cząsteczek we krwi, np. potasu,
 • niektóre leki, takie jak beta-blokery, niektóre leki antyarytmiczne i digoksyna.

Adam Wierciński

Adam Wierciński

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a obecnie pracuję jako doradca personalny w zakresie zdrowia, aktywności fizycznej i odchudzania. Pracuję z klientami już od ponad 10 lat i lubię pomagać im w poprawie ich życia w każdy możliwy sposób. Moim nadrzędnym celem jest pomoc jak największej liczbie osób w realizacji ich marzeń i osiąganiu celów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *